Senin, 27 Desember 2010


Arti surat at-tiin

1. Demi buah tin dan buah zaitun
2. Demi bukit sinai
3. Dan demi kota Makkah yang aman
4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik –baiknya
5. Kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah – rendahnya
6. Kecuali orang – orang beriman dan mengerjakan amal sholeh, maka akan diberi pahala yang tiada putus – putusnya
7. Maka apa yang mendustakan kamu terhadap hari pembalasan, setelah adanya keterangan – keterangan itu?
8. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil?

Isi kandungan surat At – Tiin

Nama at – tiin diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama, yang dimaksud dengan “tiin” oleh sebagian tafsir ialah tempat tinggal Nabi Nuh As. Yaitu kota Damaskus yang disitu banyak tumbuh pohon tin dan pohon zaitun, di sekitar baitul maqdis.

Manusia adalah makhluk yang secara jasmaniah dan rahania terbentuk yang sebaik – baiknya makhluk, akan tetapi mereka akan dijadikan orang yang rendah derajatnya apabila tidak beriman dan beramal shaleh, dan Allah adalah hakim yang paling adil.